Levering en uitvoering

Buitenkussens.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Buitenkussens.nl kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in onze algemene voorwaarden is vermeld, zal Buitenkussens.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed binnen 3 tot 8 werkdagen doch uiterlijk binnen 15 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 15 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

Na ontbinding conform het vorige lid zal Buitenkussens.nl het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Buitenkussens.nl tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Buitenkussens.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De bezorging wordt verzorgd door DHL, DPD, PostNL, of onbezorgd. De consument ontvangt na de bestelling een e-mail met de verwachte verzenddatum van de bestelling. Buitenkussens.nl zal de bestelling binnen 3 tot 10 werkdagen versturen. Tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Na verzending van de bestelling zal je een e-mail ontvangen met een Track&Trace om de zending te volgen. De vervoerder zal bij niet thuis het pakket bij de buren afleveren. Mocht dit niet lukken dan zal het pakket nogmaals worden aangeboden of meegenomen naar een afhaalpunt. De bezorger/vervoerder zal hier een bericht van achterlaten.

Verkoop meerderjarige personen
Buitenkussens.nl verkoopt geen producten die alleen aan meerderjarige personen mogen worden verkocht zoals alcohol, games, films en messen.