Annuleren en Retourneren

Hoe kun je een bestelling annuleren of retourneren?

Annuleren

Je kunt een geplaatste bestelling, zolang deze nog niet is verstuurd, kosteloos annuleren.

Annuleer je de bestelling, nadat deze verzonden is, dan dien je het pakket bij bezorging te weigeren. Indien Buitenkussens.nl een betaling heeft ontvangen, dan wordt de aankoopsom, na goede ontvangst van de retourzending, teruggestort. De gemaakte verzendkosten zullen hierop in mindering worden gebracht (alleen als je de bestelling aan de deur geweigerd hebt en ongeopend laat meenemen door de bezorger).

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u
of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om
het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn
is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt
u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan
de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u
de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U
dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of
te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Ons retouradres:

Buitenkussens.nl
T.a.v. dhr. P.S. van der Woerdt
Ringweg Oost 41
8391CZ Noordwolde (fr)

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik
van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.